Pravne informacije

Pravne informacije

Spletno mesto https://sirex-group.com/ objavlja družba SIREX GROUP, SAS s kapitalom 50.000.000 evrov, s sedežem v Franciji. E-naslov: kontakt@sirex-group.com

-Osebni podatki

Podatke, zbrane na spletnem mestu https://sirex-group.com/, skupina SIREX GROUP obdeluje v skladu z zakonom št. 78-17 z dne 6. januarja 1978 o informacijski tehnologiji, datotekah in svobodi. V skladu s tem zakonom imajo uporabniki pravico do dostopa, spreminjanja, popravljanja in izbrisa podatkov, ki se nanašajo nanje. Za uveljavljanje te pravice se lahko uporabnik obrne na skupino SIREX GROUP na naslednji elektronski naslov: kontakt@sirex-group.com.

-Intelektualna lastnina

Spletno mesto https://sirex-group.com/ in vsa njegova vsebina (besedila, slike, videoposnetki, zvoki, logotipi, blagovne znamke itd.) so zaščiteni z veljavnimi zakoni o intelektualni lastnini. Vsako razmnoževanje, predstavljanje, uporaba ali spreminjanje vseh teh elementov ali njihovega dela brez predhodnega pisnega dovoljenja skupine SIREX GROUP je strogo prepovedano in pomeni kršitev, ki jo sankcionirajo členi L. 335-2 in naslednji zakonika o intelektualni lastnini.

Retour en haut